Hangzhou Olympic & International Expo Centre Construction & Investment Co. Ltd

Adress:     Qianjiang Building 22-23F, No. 2031 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou China

Postcode: 310053

Tel:         +86 (571) 2888 8026

Fax:         +86 (571) 2888 8056